A Giant Peritoneal Loose Body
Hyun-Soo Kim, Ji-Youn Sung, Won Seo Park, Youn Wha Kim
Korean J Pathol. 2013;47(4):378-382.   Published online 2013 Aug 26     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2013.47.4.378
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Giant Mobile Intraperitoneal Loose Body
Mohd Ilyas, Mohd Yaqoob Wani, Musaib Ahmad Dar, Feroze A. Shaheen
ACG Case Reports Journal.2019; 6(1): e00006.     CrossRef
Giant peritoneal loose body in a patient with end-stage renal disease
Nadejda Cojocari, Leonard David
SAGE Open Medical Case Reports.2018; 6: 2050313X1877093.     CrossRef
Two giant peritoneal loose bodies were simultaneously found in one patient: A case report and review of the literature
Qingxing Huang, Aihong Cao, Jun Ma, Zhenhua Wang, Jianhong Dong
International Journal of Surgery Case Reports.2017; 36: 74.     CrossRef
Laparoscopic extraction of a giant peritoneal loose body: Case report and review of literature
Keiso Matsubara, Yuji Takakura, Takashi Urushihara, Takashi Nishisaka, Toshiyuki Itamoto
International Journal of Surgery Case Reports.2017; 39: 188.     CrossRef
Symptomatic giant peritoneal loose body in the pelvic cavity: A case report
Andreas Elsner, Mikolaj Walensi, Maya Fuenfschilling, Robert Rosenberg, Robert Mechera
International Journal of Surgery Case Reports.2016; 21: 32.     CrossRef
A Case of a Peritoneal Loose Body with the Maximum Diameter of 50 mm
Yoshihiro MOCHIZUKI, Hiroshi IINO, Michio HARA, Syugo SHIBA, Makoto SUDO, Naoki OISHI, Tetsuo KONDO
Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association).2016; 77(10): 2552.     CrossRef
Giant peritoneal loose body in the pelvic cavity confirmed by laparoscopic exploration: a case report and review of the literature
Hong Zhang, Yun-zhi Ling, Ming-ming Cui, Zhi-xiu Xia, Yong Feng, Chun-sheng Chen
World Journal of Surgical Oncology.2015;[Epub]     CrossRef