Bronchial Schwannomas: Clinicopathologic Analysis of 7 Cases
Yoon Yang Jung, Min Eui Hong, Joungho Han, Tae Sung Kim, Jhingook Kim, Young-Mog Shim, Hojoong Kim
Korean J Pathol. 2013;47(4):326-331.   Published online 2013 Aug 26     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2013.47.4.326
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PD ‐1/ PD‐L1 negative schwannoma mimicking obstructive bronchial malignancy: A case report
Daibing Zhou, Xiaoyan Xing, Jie Fan, Youzhi Zhang, Jie Liu, Yi Gong
Thoracic Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Case report: A tracheobronchial schwannoma in a child
Li Zhang, Wen Tang, Qing-Shan Hong, Pei-feng Lv, Kui-Ming Jiang, Rui Du
Respiratory Medicine Case Reports.2020; 30: 101047.     CrossRef
Recurrent transmural tracheal schwannoma resected by video-assisted thoracoscopic window resection
Huiguo Chen, Kai Zhang, Mingjun Bai, Haifeng Li, Jian Zhang, Lijia Gu, Weibin Wu
Medicine.2019; 98(51): e18180.     CrossRef
Primary intratracheal schwannoma resected during bronchoscopy using argon plasma coagulation
Purva V Sharma, Yash B Jobanputra, Tatiana Perdomo Miquel, J Ryan Schroeder, Adam Wellikoff
BMJ Case Reports.2018; : bcr-2018-225140.     CrossRef
Primary tracheal schwannoma a review of a rare entity: current understanding of management and followup
Shadi Hamouri, Nathan M. Novotny
Journal of Cardiothoracic Surgery.2017;[Epub]     CrossRef
A Case of Primary Tracheal Schwannoma
Sung Min Choi, Ji Hong You, Sang Bae Lee, Seong Han Kim, Yon Soo Kim
Kosin Medical Journal.2017; 32(2): 258.     CrossRef
Endobronchial Neurilemmoma Mimicking a Bronchial Polyp
Ryoung Eun Ko, Seung Yong Park, Yeong Hun Choe, So Ri Kim, Heung Bum Lee, Yong Chul Lee, Seoung Ju Park
Soonchunhyang Medical Science.2015; 21(2): 176.     CrossRef
Optimal treatment for primary benign intratracheal schwannoma: A case report and review of the literature
XIAHUI GE, FENGFENG HAN, WENBIN GUAN, JINYUAN SUN, XUEJUN GUO
Oncology Letters.2015; 10(4): 2273.     CrossRef