Cytologic Findings of Thyroid Carcinoma Showing Thymus-like Differentiation: A Case Report
Sunhee Chang, Mee Joo, Hanseong Kim
Korean J Pathol. 2012;46(3):302-305.   Published online 2012 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2012.46.3.302
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intrathyroidal thymic carcinoma exhibiting neuroendocrine differentiation: Case report with cytomorphology, immunocytochemistry, and review of the literature focusing on cytology
Wen‐hao Ren, Kun Dong, Xiao‐zheng Huang, Yan‐li Zhu
Diagnostic Cytopathology.2019; 47(11): 1197.     CrossRef
Management and Prognostic Factors for Thyroid Carcinoma Showing Thymus-Like Elements (CASTLE): A Case Series Study
Rui Gao, Xi Jia, Ting Ji, Jinteng Feng, Aimin Yang, Guangjian Zhang
Frontiers in Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
Multiple squamous cells in thyroid fine needle aspiration: Friends or foes?
Heather Gage, Elizabeth Hubbard, Laurentia Nodit
Diagnostic Cytopathology.2016; 44(8): 676.     CrossRef
Clinical analysis of 82 cases of carcinoma showing thymus-like differentiation of the thyroid
WEI GE, YONG-ZHONG YAO, GANG CHEN, YI-TAO DING
Oncology Letters.2016; 11(2): 1321.     CrossRef
Carcinoma Showing Thymus-Like Elements of the Thyroid Gland: Report of Three Cases Including One Case with Breast Cancer History
Guanjun Zhang, Xi Liu, Wei Huang, Xiaofeng Li, Marianne Johnstone, Yuan Deng, Yongqiang Ke, Quentin M. Nunes, Hongyan Wang, Yili Wang, Xuebin Zhang
Pathology & Oncology Research.2015; 21(1): 45.     CrossRef
Potential Role of Adjuvant Radiation Therapy in Cervical Thymic Neoplasm Involving Thyroid Gland or Neck
Jae Myoung Noh, Sang Yun Ha, Yong Chan Ahn, Dongryul Oh, Seung Won Seol, Young Lyun Oh, Joungho Han
Cancer Research and Treatment.2014; 47(3): 436.     CrossRef