Urothelial (Transitional Cell) Carcinoma Arising in Mature Cystic Teratoma: A Case Report.
Ok Jun Lee, Ho chang Lee
Korean J Pathol. 2010;44(6):666-669.     DOI: https://doi.org/10.4132/KoreanJPathol.2010.44.6.666
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Rare Urothelial Malignant Transformation in a Mature Cystic Teratoma of the Ovary
Moito Iijima, Iori Kisu, Tetsuro Shiraishi, Rie Irie, Nobumaru Hirao
Cureus.2021;[Epub]     CrossRef
Transitional Cell Carcinoma arising in Ovarian Cystic Teratoma: A Rare Case Report
Abhay V. Deshmukh, Vitaladevuni B. Shivkumar, Neha V. Fulzele, Nitin M. Gangane
Indian Journal of Gynecologic Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
A Rare Malignant Transformation of an Ovarian Cystic Teratoma: A Case Report
Manju Rachel Mathew, Anita Ramdas, Susy S. Kurian, Linu Kuruvilla, Neelima Singh
Case Reports in Pathology.2018; 2018: 1.     CrossRef
Urothelial carcinoma arising from an ovarian mature cystic teratoma
Hui-Yu Chuang, Yi-Ting Chen, Tak-Loi Mac, Yu-Chieh Chen, Hung-Sheng Chen, Wan-Shan Wang, Eing-Mei Tsai
Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology.2015; 54(4): 442.     CrossRef