GLUT1 as a Prognostic Factor for Classical Hodgkin’s Lymphoma: Correlation with PD-L1 and PD-L2 Expression
Young Wha Koh, Jae-Ho Han, Seong Yong Park, Dok Hyun Yoon, Cheolwon Suh, Jooryung Huh
J Pathol Transl Med. 2017;51(2):152-158.   Published online 2017 Feb 21     DOI: https://doi.org/10.4132/jptm.2016.11.03
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Role of the tumor microenvironment in PD-L1/PD-1-mediated tumor immune escape
Xianjie Jiang, Jie Wang, Xiangying Deng, Fang Xiong, Junshang Ge, Bo Xiang, Xu Wu, Jian Ma, Ming Zhou, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Wei Xiong, Can Guo, Zhaoyang Zeng
Molecular Cancer.2019;[Epub]     CrossRef
Correlation of tumor-related immunity with 18F-FDG-PET in pulmonary squamous-cell carcinoma
Norimitsu Kasahara, Kyoichi Kaira, Pinjie Bao, Tetsuya Higuchi, Yukiko Arisaka, Bilguun Erkhem-Ochir, Noriaki Sunaga, Yoichi Ohtaki, Toshiki Yajima, Takayuki Kosaka, Tetsunari Oyama, Takehiko Yokobori, Takayuki Asao, Masahiko Nishiyama, Yoshito Tsushima,
Lung Cancer.2018; 119: 71.     CrossRef
High Serum Level of Soluble Programmed Death Ligand 1 is Associated With a Poor Prognosis in Hodgkin Lymphoma
Xiaofang Guo, Juan Wang, Jietian Jin, Hao Chen, Zijun Zhen, Wenqi Jiang, Tongyu Lin, Huiqiang Huang, Zhongjun Xia, Xiaofei Sun
Translational Oncology.2018; 11(3): 779.     CrossRef
Hodgkin lymphoma and imaging in the era of anti-PD-1/PD-L1 therapy
Margarita Kirienko, Martina Sollini, Arturo Chiti
Clinical and Translational Imaging.2018; 6(6): 417.     CrossRef
New developments in the pathology of malignant lymphoma: a review of the literature published from January to April 2017
J. Han van Krieken
Journal of Hematopathology.2017; 10(1): 25.     CrossRef
Programmed cell death ligands expression in phaeochromocytomas and paragangliomas: Relationship with the hypoxic response, immune evasion and malignant behavior
David J. Pinato, James R. Black, Sebastian Trousil, Roberto E. Dina, Pritesh Trivedi, Francesco A. Mauri, Rohini Sharma
OncoImmunology.2017; 6(11): e1358332.     CrossRef